A Halászat-Tudomány folyóirat a nyomtatásban kiadott nagy múltú Halászat folyóirat elektronikusan megjelenő tudományos társlapja. A 2015 óta évente két alkalommal megjelenő tudományos folyóirat a halgazdálkodás fejlesztését szolgáló kutatások eredményeit bemutató lektorált közleményeket jelentet meg magyar és angol nyelven.

ISSN 3003-9797

Aktuális szám: 
2023/2.
Az aktuális szám tartalomjegyzéke
Bokor Zoltán, Gyurcsák Márk Péter,Várkonyi Dávid, Bartucz Tamás, Molnár József, Urbányi Béla, Bernáth Gergely, Csorbai Balázs: A fekete katonalégyliszt (Hermetia illucens L.) direkt etetés lehetősége a csuka (Esox lucius) ivadéknevelésben3
Fekete Rita, Bojtárné Lukácsik Mónika, Urbányi Béla: Lehetőségek és választások: a halfogyasztás adottságai Magyarországon8
Kertész Attila, Csökmei Henrik, Molnár Péter, Bársony Péter, Fehér Milán: eltérő fényspektrumokkal történő megvilágítás hatása a harcsa (Silurus glanis) termelési és antioxidáns paramétereire intenzív (RAS) rendszerben17
Wan Muhammad Hazim Wan Sajiri, Csaba Székely, Boglárka Sellyei: Survey of ectoparasite diversity in different rearing systems (fish ponds and RAS) at a fish farm Az ektoparaziták diverzitásának felmérése különböző tenyésztési rendszerekben (halastavak és RAS) egy halgazdaságban22