Az Állattenyésztés és Takarmányozás című tudományos folyóirat jogelődjét, Állattenyésztés címmel prof. dr. Czakó József alapította 1952-ben. A röviddel azelőtt újraalakult Állattenyésztési Kutatóintézet munkatársaival együtt felismerte, hogy a szakmának szüksége van egy tudományos folyóiratra, amelyben közzétehetik a gyakorlatban megvalósítható új tudományos eredményeket. A lap szerkesztősége a mai napig az Állattenyésztési, Takarmányozási és Húsipari Kutatóintézetben működik.

Azóta – igazodva a megváltozott körülményekhez és igényekhez – a szaklapban alapkutatási eredményeket is közölnek, konferencia anyagokat publikálnak és ismertetik a doktoranduszok (PhD hallgatók) értekezéseinek összefoglalóit. A folyóirat számos egyéb, a szakmai közvélemény figyelmére számot tartó információval is szolgál.

Az állattenyésztés és a takarmányozás területén hazánkban nagyszámú szakmai kiadvány jelenik meg, de csak az Állattenyésztés és Takarmányozás az egyetlen, valóban tudományos folyóirat.

A lapban elsősorban kutatók, főiskolai és egyetemi oktatók publikálnak, illetve újabban PhD hallgatók. A lap megtartása különösen az utóbbiak publikálási lehetőségeinek biztosítása érdekében fontos. A folyóirat esetenként külföldről érkező cikkeket is közöl.

ISSN 0230-1814 (Nyomtatott) ISSN 3003-9932 (Online)

Aktuális szám: 
2024/1.
Az aktuális szám tartalomjegyzéke
Mézes Miklós: Köszönet az elődöknek1
Gáspárdy András: In memoriam Dr. Bodó Imre2
Zsolnai Attila - Egerszegi István - Rózsa László - Mezőszentgyörgyi Dávid - Anton István: A magyar merinó helye a merinó fajtacsoporton belül, a genetikai hasonlóság hálózata és a napi súlygyarapodáshoz kapcsolódó markerek6
Tóth Ariel - Husvéth Ferenc - Tóth Zoltán: Szemes cirok, mint a kukorica lehetséges alternatívája a takarmányozásban - Irodalmi áttekintés20
Lázár Bence - Gócza Elen: Precíziós nemesítési eljárások alkalmazása a fenntartható és felelős állattenyésztés elősegítésére30
Márton Judit - Bene Szabolcs - Szabó Ferenc: A fenntartható húsmarhatartás, húsmarhatenyésztés aktualitási, kihívásai47
Polgár J. Péter - Szabó Ferenc - Kovács Ákos - Kovács-Mesterházy Zoltán - Bene Szabolcs: Populációgenetikai paraméterek, tenyészértékek és trendek magyar tarka bikák hizlalási és vágási eredményei alapján59
ÁTT: Útmutató a kéziratok összeállításához71